Vplyv kvality vozového parku na spokojnosť a lojalitu zamestnancov

Mnohí zamestnávatelia si lámu hlavu nad tím ako vytvoriť stabilný tím, spokojných a lojálnych ľudí s orientáciou na výkon. Neexistuje univerzálny vzorec, čo funguje a čo nie. Každý sme iný, každý máme iné potreby a motivátory. Okrem tradičných motivátorov ako je adekvátne finančné ohodnotenie, work life balance, zdravé pracovné prostredie, môže k spokojnosti zamestnancov viesť aj kvalita vozového parku. Tento aspekt je o to dôležitejší pre zamestnancov, ktorí sú často na služobných cestách.

Ako presne môže nové auto pozitívne ovplyvňovať pracovný život? Pozreli sme sa na to v dnešnom článku.

Pocit bezpečia

Šoférovanie je činnosť, ktorá nepochybne so sebou nesie určité riziká. Zamestnávateľ by mal zamestnancom poskytovať také prostriedky, ktoré minimalizujú tieto riziká. Preto nové vozidlá navodzujú lepší pocit istoty a komfortu. Nové vozidlá často disponujú najnovšími bezpečnostnými technológiami. V najnovších autách nájdete napríklad asistenciu pri zmene jazdného pruhu, sledovanie mŕtveho uhla, automatické brzdy, svetlomety a podobne. Tieto technológie znižujú pravdepodobnosť nehôd a zvyšujú pocit bezpečia u šoférov.

Zvýšený komfort

Nové vozidlá často ponúkajú moderné technologické vylepšenia, ktoré môžu zlepšiť komfort a pohodlie zamestnancov počas dlhých jázd. Prítomnosť funkcií ako napríklad automatická regulácia teploty, výhrev volantu, zníženie hluku v kabíne, komfortné sedadlá, či rozšírené možnosti navigácie, zábavy, prepojenia s telefónom, to všetko môže výrazne prispieť k celkovému pocitu spokojnosti a pohode zamestnanca.

Uznanie

Tým, že zamestnávateľ investuje do modernizácie vozového parku, dáva tým jednoznačne na zreteľ, že mu záleží na zamestnancoch. Zamestnanci, ktorí sa cítia uznaní, majú vyššiu mieru ochoty a angažovanosti v práci. Pre zamestnancov je dôležité vedieť, že ich zamestnávateľ dbá na ich bezpečnosť a pohodlie.

Nižšie náklady na údržbu

Nové vozidlá sú často spojené s nižšími nákladmi na údržbu a opravy. Tým, že sa minimalizujú problémy spojené s mechanickými zlyhaniami alebo poruchami, zamestnanci môžu vykonávať svoju prácu bez zbytočných prerušení. Tento faktor nielenže zlepšuje efektivitu, ale zároveň znižuje stres spojený so starostlivosťou o vozidlá a s obavami o ich spoľahlivosť.

Investovaním do dlhodobého prenájmu vozidiel, investujete do nových vozidiel

Investícia do nových vozidiel môže pôsobiť ako veľký náklad. Našťastie existuje viacero spôsobov, ako zabezpečiť novú flotilu áut a súčasne nemať vysoké vstupné náklady. Jedným z riešení je dlhodobý prenájom vozidiel. Pri dlhodobom nájme na viac ako 4 roky, vozidlá v priebehu prenájmu vymieňame za novšie. Užívateľ má týmto spôsobom k dispozícii vždy nové vozidlo. Je dôležité uvedomiť si dlhodobé výhody, ktoré nové vozidlá prinášajú. Spokojní zamestnanci sú produktívnejší, lojálnejší voči svojmu zamestnávateľovi a menej náchylní na fluktuáciu.

Dlhodobý prenájom má aj ďalšie výhody

Počas trvania dlhodobého prenájmu sa klient nemusí starať o výmenu a uskladnenie sezónnych pneumatík, servis, poistenie, kúpu diaľničnej známky na Slovensku. Tieto služby sú v cene dlhodobého prenájmu. Už spomínaná výmena auta počas trvania prenájmu, je rozhodne veľkou výhodou.

Zamestnávatelia by mali venovať dostatočnú pozornosť stavu svojho vozového parku a neváhať investovať do jeho modernizácie a aktualizácie.

Vedecké štúdie, ktoré podporujú tvrdenia uvedené v článku:
Vplyv stavu vozového parku na spokojnosť a lojalitu zamestnancov:
Štúdia: Walker, A., Häusler, N., & Binder, M. J. (2019). An Exploration of the Relationship between Vehicle Fleet Age and Employee Retention Rates within the UK Courier Industry. Logistics, 3(1), 5. doi:10.3390/logistics3010005.
Zhrnutie: Táto štúdia sa zaoberala vzťahom medzi vekom vozového parku a mierou lojality zamestnancov v kuriérskej spoločnosti pôsobiacej v Spojenom kráľovstve. Zistili, že modernizácia vozového parku môže pozitívne ovplyvniť mieru lojality zamestnancov.
Vplyv bezpečnostných technológií na zníženie nehodovosti:
Štúdia: Cicchino, J. B. (2017). Effects of Electronic Stability Control on Fatal Crash Involvement: An Update. Traffic Injury Prevention, 18(1), 18–23. doi:10.1080/15389588.2016.1206582.
Zhrnutie: Táto štúdia zistila, že elektronická stabilizácia vozidla (ESC) má významný pozitívny vplyv na zníženie pravdepodobnosti účasti vozidiel vo fatálnych dopravných nehodách.
Vplyv moderných technológií na komfort a bezpečnosť:
Štúdia: Park, S., Kim, T., & Lee, S. (2017). Analysis of Comfort and Convenience Functions of Autonomous Vehicles Based on Text Mining of Consumer Reviews. Sustainability, 9(10), 1732. doi:10.3390/su9101732.
Zhrnutie: Táto štúdia analyzovala recenzie zákazníkov na autonómne vozidlá a zistila, že funkcie zlepšujúce komfort a pohodlie v interiéri vozidla boli jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich celkové hodnotenie a spokojnosť užívateľov.

Máte záujem o prenájom či požičanie auta?

Náš vozový park obsahuje osobné motorové vozidlá v prevedení Sedan, Hatchback, Combi, SUV, prípadne Minivany. Kontaktujte nás a určite si vyberiete.